Sponsor een kind

Een van de projecten die Stichting de Gele Vlieger ondersteunt is foster home BaiHua Kids. Dit foster home is volledig afhankelijk van donaties. De donaties worden gebruikt voor de dagelijkse kosten van het foster home. De uitgaven bestaan uit een klein salaris voor de nanny’s die 24-uurszorg verlenen, huur, gas/elektriciteit, voeding en medische verzorging. Bijna alle kinderen in het foster home hebben 24 uur per dag verzorging en behandeling nodig. Zonder deze donaties zouden de kinderen terug moeten naar de reeds overvolle kindertehuizen, waar sommige kinderen, gezien de ernst van hun medische aandoeningen, waarschijnlijk niet zouden overleven.

U kunt een bijdrage leveren door een kindje te sponsoren voor 20 euro per maand. Als u meer wilt weten over een bepaald kindje, kunt u op zijn of haar foto klikken. U ziet dan een beschrijving en een knop voor een sponsorformulier. Nadat u sponsor bent geworden, houden wij u op de hoogte van de ontwikkeling van het kindje door u tweemaal per jaar een update te sturen. U kunt het kindje dat u sponsort ook volgen via Facebook en onze website.

Our Foundation supports Foster home BaihuaKids. Donations are used for salaries of the nanies that are taking care of the children 24/7, rent, gas, electricity, food and medical care. Almost all of the childeren in the home need 24/7 care and/or medical treatment. Without your donation the children would have to leave this loving home and go back to the government run Chinese institutions, where care would be very basic.

You can support the fosterhome by sponsoring one of the children or make a general donation.

Naast kindsponsoring bestaat ook de mogelijkheid om een donatie te geven voor een door uzelf gekozen bedrag (via rekeningnummer NL65RABO0315049065 t.n.v. Stichting De Gele Vlieger) of om een van onze vaste donateurs te worden via ons donatieformulier.

Verdrietig nieuws!

De afgelopen drie jaar hebben we ons ingezet voor foster home BaihuaKids. Heel wat kinderen zijn geadopteerd en hebben een fijn thuis gevonden. In het foster home woonden nu nog vijf kinderen: Jackson, Sheldon, Zoë, Lindy en Joyce. We hebben ze in de afgelopen jaren gevolgd en mogen zien dat ze in het foster home zo’n ontwikkeling hebben doorgemaakt. Er waren best eens zorgen over toekomst. Kunnen we genoeg geld ophalen? Soms hadden we niet genoeg maar elke keer kwam er op het juiste moment weer een gift. Wat we kostte wat kost wilden voorkomen is dat de kinderen terug zouden moeten naar het kindertehuis.

Afgelopen zaterdag kreeg Scarlett bericht dat ze maandag alle kinderen klaar moet hebben staan. Alle kinderen die in pleegzorg of in foster homes zitten worden in deze stad teruggeplaatst in het kindertehuis. Waarom? Wij snappen het niet. Het kindertehuis zegt dat de kinderen bij hen beter af zijn en dat pleegzorg niet meer nodig is.
Het is afschuwelijk voor deze kinderen. Dit is wel het laatste wat we voor hen willen.

We hopen van harte dat de stabiele liefdevolle verzorging van de afgelopen jaren verankerd zit in hun hart. Dat dit een basis heeft gelegd voor hun leven. Dat, wat er ook gebeurt in de komende tijd, ze houvast hebben aan de gedachte dat ze geliefde kinderen zijn. En we hopen dat ze allemaal heel snel een liefdevolle familie krijgen.

We danken jullie heel hartelijk voor alle steun en belangstelling in de afgelopen jaren.
Ook voor ons kwam dit bericht geheel onverwachts. We zijn zo sterk verbonden met BaihuaKids dat we even tijd nodig hebben om ons te bezinnen op de toekomst. We zullen jullie op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Hartelijke groeten van ons!