Verdrietig nieuws!

De afgelopen drie jaar hebben we ons ingezet voor foster home BaihuaKids. Heel wat kinderen zijn geadopteerd en hebben een fijn thuis gevonden. In het foster home woonden nu nog vijf kinderen: Jackson, Sheldon, Zoë, Lindy en Joyce. We hebben ze in de afgelopen jaren gevolgd en mogen zien dat ze in het foster home zo’n ontwikkeling hebben doorgemaakt. Er waren best eens zorgen over toekomst. Kunnen we genoeg geld ophalen? Soms hadden we niet genoeg maar elke keer kwam er op het juiste moment weer een gift. Wat we kostte wat kost wilden voorkomen is dat de kinderen terug zouden moeten naar het kindertehuis.
Afgelopen zaterdag kreeg Scarlett bericht dat ze maandag alle kinderen klaar moet hebben staan. Alle kinderen die in pleegzorg of in foster homes zitten worden in deze stad teruggeplaatst in het kindertehuis. Waarom? Wij snappen het niet. Het kindertehuis zegt dat de kinderen bij hen beter af zijn en dat pleegzorg niet meer nodig is.
Het is afschuwelijk voor deze kinderen. Dit is wel het laatste wat we voor hen willen.
We hopen van harte dat de stabiele liefdevolle verzorging van de afgelopen jaren verankerd zit in hun hart. Dat dit een basis heeft gelegd voor hun leven. Dat, wat er ook gebeurt in de komende tijd, ze houvast hebben aan de gedachte dat ze geliefde kinderen zijn. En we hopen dat ze allemaal heel snel een liefdevolle familie krijgen.
We danken jullie heel hartelijk voor alle steun en belangstelling in de afgelopen jaren.
Ook voor ons kwam dit bericht geheel onverwachts. We zijn zo sterk verbonden met BaihuaKids dat we even tijd nodig hebben om ons te bezinnen op de toekomst. We zullen jullie op de hoogte houden van de ontwikkelingen.
Hartelijke groeten van ons!